Coronavirus

Coronavirus

Coronavirus

Wat een moeilijke en spannende tijd maken we nu allemaal mee. Wereldwijd worden mensen ziek of sterven aan dit zeer besmettelijke virus, en worden er door overheden allerlei maatregelen getroffen. Ook voor ons betekent dit dat wij anders moeten gaan werken, en vaak beperkt worden in de mogelijkheden die wij u als nabestaanden kunnen bieden.
Leest u onderstaande tekst goed door, en ga met ons in overleg over de mogelijkheden die wij u in deze omstandigheden nog kunnen bieden. Ongetwijfeld had u een andere uitvaart voor uw dierbare voor ogen dan nu kan worden aangeboden door alle beperkingen die u en ons worden opgelegd. Natuurlijk zullen wij, zoals u van ons gewend bent, met u meedenken en er alles aan doen om (binnen de gestelde kaders) samen met u een persoonlijk en 
waardig afscheid te verzorgen. 

Wist u dat ons Nemas Afscheidshuis uitermate geschikt is voor een intieme plechtigheid ?

Wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op via email: info@nemasuitvaartverzorging.nl of telefoonnr: 013-20 44 694

Inmiddels mogen we vanaf 1 juli er weer 100 personen aanwewezig zijn bij een uitvaartplechtigheid, mits de ruimte groot genoeg is om voldoende afstand van elkaar te kunnen houden.
Niet alle locaties kunnen voldoen aan deze voorwaarden en laten een beperkter aantal personen toe. 

Wij zijn blij dat ook horeca weer is toegestaan, en dat wij en ook de locaties weer een kop koffie/thee kunnen schenken. Dit betekent echter wel dat we u vragen bij het verlaten van ons pand een contactformulier in te vullen. Hiermee voldoen we aan de eisen van het ministerie, de gegevens worden na 14 dagen vernietigd.
Voor rouwbezoek en condoleancebezoek zonder horeca laten wij steeds 6 personen binnen. Helaas mogen er niet meer mensen tegelijkertijd in ons pand zijn, en moet de rest buiten wachten tot er gewisseld kan worden.
Om besmetting zo veel mogelijk te voorkomen, wordt iedereen verzocht om bij binnenkomst de handen te desinfecteren. Van de aanwezigen wordt gevraagd minimaal 1,5 meter van elkaar afstand te nemen.

Mocht RIVM met aanvullende maatregelen komen, dan wordt u hierover geïnformeerd.

Op de RIVM-website is een groot aantal vragen en antwoorden gepubliceerd speciaal voor de uitvaartbranche. Veel vragen en antwoorden zijn daar terug te vinden.

Het RIVM zal hun overzicht met vragen en antwoorden nog aanvullen met een instructie voor het contact met nabestaanden in hun thuissituatie (ophalen en overbrengen). Vooruitlopend hierop adviseert het bestuursteam coronavirus om de volgende vragen tijdens het meldingsgesprek te stellen:

Zijn er aanwezigen die koorts hebben?
Zijn er aanwezigen die zich grieperig voelen?
Zijn er aanwezigen die verkouden zijn of veel hoesten en/of niezen?

Mocht de melder hierop positief antwoorden, tref dan bij het ophalen van de overledene de volgende maatregelen:

Verzoek alle nabestaanden aanwezig in het huis om 1,5 meter afstand van u te nemen.
Ga zonder nabestaanden naar de ruimte waar de overledene ligt.
Verricht daar uw gebruikelijke werkzaamheden en verlaat het pand.

Condoleren

Omdat we geen handen schudden, is ons advies om op een alternatieve wijze de nabestaanden te condoleren door bijvoorbeeld uw hand op uw hart te leggen en de condoleance uit te spreken. Ook het namasté gebaar is tegenwoordig een mooi geaccepteerd gebaar om uw medeleven te uiten.

Crematorium en Begraafplaats

Wij willen u erop wijzen dat crematoria en begraafplaatsen de richtlijnen van het RIVM strikt opvolgen. Zij hebben autonome bevoegdheid en kunnen hun eigen aanvullende beslissingen hierin nemen.  Zodoende ontstaat er een gezamenlijke verantwoordelijkheid binnen onze branche.

Inmiddels hebben de crematoria in de omgeving ook gereageerd met hun lijst met maatregelen.U kunt dit nalezen in de nieuwsitems Coronavirus en crematorium.